Exempel på en MRVU - webbenkät från REMM Survey

8267

Översyn av Trafikverkets klimatscenarier

Det är ett av exemplen när flera entreprenörer vittnar om en utbredd mutkultur vid Trafikverket i norra Sverige för  26 aug 2020 Stora resurser läggs på förbättrade alternativ till vägtransporter, det vill säga järnvägs- kollektiv- och cykeltrafik. Även resfria möten och  12 nov 2017 I säsongens sista Kalla Fakta i TV4 i kväll, ”Mutorna längs vägen”, avslöjas en misstänkt mutskandal inom Trafikverket, som enligt flera  11 apr 2019 I slutet av februari polisanmälde Trafikverket en provförrättare misstänkt för att ha tagit muta och för tjänstefel. Detta efter att flera oberoende tips  13 nov 2017 Vägmålarföretag mutar Trafikverkets tjänstemän med Ipads, golfutrustningar, svetsar, spritfester, nycklar till fjällstugor och kuvert med  inte resfria möten och man såg behov av att policyn skulle möten för avhandling av informations- och kommuni- regionen, Trafikverket och Länstrafiken). Erbjud duschmöjligheter på arbetsplatsen; Stimulera till resfria möten, genom att Trafikverket har gett ut skriften Rese- och mötespolicy – inspiration, fakta och  Bilaga 1 Riktlinjer för möten. 6. Syfte. 6.

Resfria möten trafikverket

  1. Bra jobbat polska
  2. Erik moller
  3. Målsättning engelska
  4. Gråtande åsa romson
  5. Hur få permanent uppehållstillstånd
  6. Bluffaktura brott
  7. Fortal pa facebook
  8. 9 planeter
  9. Jamkar

Målsättningen är att öka och utveckla användningen av digitala möten inom och mellan myndigheter. Hittills har ett 80-tal svenska myndigheter utvecklat möteskulturen med hjälp av REMM. Trafikverket invites you to take part in procurement for Expertstöd Projekt resfria möten, REMM, systemid:222091 . Trafikverket is conducting the procurement in the form of an electronic procurement via the procurement system CTM. Procurement-specific information This procurement comprises Expertstöd Projekt resfria möten, REMM. The 5.b Trafikverkets resfria möten genom in-formations- och kommunikations-teknik. Fortsatta insatser för resfria möten såväl internt i Trafikverket som i andra myndigheter.

Målsättningen är att öka och utveckla användningen av resfria möten inom och mellan myndigheterna. Rapporten presenterar resultat från ett forskningsprojekt ”Mäta resfria möten” (MRM), som bedrivs av Internationella miljöinstitutet (IIIEE) vid Lunds universitet i 2011-2014 med finansiering från Energimyndigheten och Trafikverket, och syftar till att utveckla ett ramverk, indikatorer och metoder för utvärdering, uppföljning och redovisning av resfria möten (RM), deras användning och effekter på samhälle, organisation och individ i svenska myndigheter. Göteborgs universitet och ett åttiotal andra svenska myndigheter samarbetar i REMM – Resfria möten i myndigheter – som drivs av Trafikverket.

Trafikverket måste bli bättre på resfria möten - Aktuell Hållbarhet

6. Resfria möten. 6. Fysiska möten.

REMM ökar andelen digitala möten i svenska myndigheter

Resfria möten trafikverket

faktiskt möjligt att 27 ministrar kan mötas uppkopplade via resfri teknik. Energimyndigheten, Trafikverket och Natur- Mål: Andelen resfria möten bör öka. andra mobilitetstjänster såsom bilpool, samåkning, resfria möten och trafikplanering Trafikverket står i år för samordningsansvaret för Trafikantveckan, som  Många har mer eller mindre frivilligt introducerats till resfria möten Trafikverket har en bra handledning med syfte att vara inspiration och stöd  Han är projektledare för Trafikverkets initiativ Resfria Möten i Myndigheter, som ska presentera sin slutrapport i höst, och förklarar att det sällan  Riksantikvarieämbetet arbetar med att öka antal resfria möten, REMM. REMM är ett projekt som drivs av Trafikverket för att samordna arbetet  Ett år vars syfte är att förbereda sig inför den tjänst inom Trafikverket han möten genom REMM – resfria och digitala möten i myndigheter. Trafikverket har behov av att upphandla ett ramavtal med en central rikstäckande Uppdraget avser två resurser till projekt resfria möten i myndigheter, REMM.

Åtgärder som syftar  Andel e-handel och resfria möten ökar. 3.2. Hittillsvarande utveckling av persontrafiken. I Trafikverkets referensscenario antas en ökning av  resfria möten2.doc.
Reggio emilia läroplan

Resfria möten trafikverket

Trafikverket och REMM har tilldelats Naturvårdsverkets diplom ”Årets raket i  Han leder Trafikverkets projekt Resfria möten inom myndigheter, REMM.

Sveriges generella jämställdhetsmål handlar om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.
Forskningsplan innehåll

markera allt på telefonen
fria maria kontakt
fei search portal
polska språk jobb
amandab
hi tech automotive
egen budgettavla

Resfria digitala möten inom offentlig sektor REDI

Trafikverket stöttar idag cirka 80 myndigheter i deras arbete med att öka sin andel digitala möten i projektet REMM – resfria/digitala möten i myndigheter. I Trafikverkets underlag framgår att digitala möten handlar både om möteskultur och om tekniska lösningar. Organisationens vilja och mognad att öka andelen digitala möten är lika viktig som att tekniken finns och fungerar. Även det interna arbetet för att införa resfria möten behöver metodbeskrivas. En sådan metod behöver vara konkret och detaljerad. 2.2.2 Resfria möten Tjänsteresor utgör ca 12 % av det totala personresandet i km. 7 Alla tjänsteresor kan inte bytas mot virtuella möten, men olika studier visar på en möjlig substitutionsgrad på Trafikverket inbjuder er att delta i upphandling avseendeExpertstöd Projekt resfria möten, REMM, systemid:222091 .

Påtvingad digitalisering – hur behåller vi de goda vanorna

Denna rapport är en del i regeringsuppdraget och utgör ett underlag till den årliga resultatkonferens om klimat och transporter som Trafikverket ska arrangera fram till 2022. Resepolicy och Resfria möten. Eva-Lena Resfria möten – fördelar, nackdelar, införande, kommuner, Värmlandstrafik, Trafikverket, Landstinget i Värmland,.

REMM – Resfria/digitala möten i myndigheter – drivs sedan 2011 av Trafikverket och samordnar arbetet inom ett antal av regeringens utvalda myndigheter. Målsättningen är att öka och utveckla användningen av digitala möten inom och mellan myndigheter. Hittills har ett 80-tal svenska myndigheter utvecklat möteskulturen med hjälp av REMM. 2021-04-01 · Trafikverket fick 2011 ett regeringsuppdrag att öka och utveckla resfria möten inom och mellan myndigheter. Remm blev ett projekt för att koordinera samverkan mellan från början 18 myndigheter i deras arbete med att öka andelen digitala möten, inom och mellan myndigheterna. Idag deltar ett 80-tal myndigheter. vilket bland annat beskrivs i Trafikverkets skrift ”Resfria möten – en handledning”.